FB_IMG_1446764248573Di Yaumul Qiyamat (Yaumul  hisab), Allah SWT menurunkan 4 hujjahNya yang artinya adalah alasan berupa bukti nyata kepada manusia melalui hujjah dari Nabi Sulaiman as, Nabi Yusuf As, Nabi Ayub As dan Nabi Isa As. 4 Nabi Allah tersebut telah melewati perjuangan dan cobaan yang sangat sukar dalam menegakkan agama Allah. Semua cobaan itu telah.dijalani dengan penuh kesabaran dan ketabahan sebagai bentuk pelajaran bagi manusia untuk tidak berkelit dengan berbagai alasan dalam beribadah kepada Allah swt.

Nabi saw bersabda: Pada hari kiamat kelak Allah akan berhujjah menjadikan 4 orang nabi sebagai alasan untuk menghakimi 4 golongan manusia sebagai berikut:

1.Hujjah Allah dengan Nabi Sulaiman As
Allah akan berhujjah kepada orang-orang kaya dengan nabi Sulaiman As. Allah bertanya kepada mereka: Mengapa kalian meninggalkan ibadah kepadaKu? Jika mereka menjawab: “Kami sibuk dengan harta”. Maka Allah berhujjah : “Adakah kerajaan yang lebih besar dan orang yang lebih kaya dari Nabi Sulaiman As? Namun Nabi tidak meninggalkan ibadah kepadaKu.

2. Hujjah Allah dengan Nabi Yusuf As
Allah akan berhujjah kepada hamba sahaya dengan Nabi Yusuf As. Allah bertanya kepada mereka: Mengapa kalian meninggalkan ibadah kepadaKu? Jika mereka menjawab : “Kami sibuk melayani majikan kami.” Maka Allah berhujjah : Hambaku Nabi Yusuf adalah seorang budak dari raja Mesir dan permaisurinya, namun ia tetap beribadah padaKu.

3. Hujjah Allah dengan Nabi Ayub As
Allah akan berhujjah kepada orang orang yang sakit dengan nabi Ayub As. Allah bertanya: Mengapa kalian meninggalkan ibadah kepadaKu? Jika mereka menjawab: “kami sakit,” maka Allah berhujjah: Hambaku nabi Ayub As juga pernah sakit sangat parah, namun ia tidak meninggalkan ibadah.

4.Hujjah Allah dengan Nabi Isa As
Allah akan berhujjah kepada orang-orang fakir dengan nabi Isa As. Allah bertanya: Mengapa kalian meninggalkan ibadah kepadaKu? jika mereka.menjawab: “Kami telah disibukkan dengan susahnya kefakiran hidup”, maka Allah berhujjah: Hambaku nabi Isa As adalah orang yang paling fakir di muka bumi ini, dia tidak memiliki sesuatu dari dunia ini, dia tidak memiliki tempat tinggal, harta dan istri, namun dia tidak meninggalkan ibadah kepadaKu. (Nashaihul Ibad)

Filed under: Samudera IlmuTaklim Ahbaburrosul

Like this post? Subscribe to my RSS feed and get loads more!